10:00 - 10:05

 

 

 

 

 

 

10.05 - 10.20

 

 

 

10.20 - 10.35

 

 

10.35 - 10.50

 

 

 

10.50 - 11.00

 

Otwarcie Sympozjum  – prof. Piotr Milkiewicz, prof. Maciej Wójcicki

 

 

 

 

 

 

Transplantacja wątroby w raku wątrobowokomórkowym: gdzie jest granica współczesnych możliwości leczenia?

Liver transplantation for HCC: where is the limit?

dr med.  Michał Wasilewicz

Zmieniające się oblicze transplantacji wątroby w WZW typu C

A changing face of liver transplantation in HCV positive patients

dr hab. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska

Nowoczesna endoterapia u pacjentów oczekujących na transplantację wątroby

Novel endoscopic treatment modalities in patients awaiting liver transplantation

dr Sławomir Kozieł

 

Dyskusja (Discussion)

 

SESJA I / SESSION I (10:05-11:00; sesja w języku polskim / in Polish) 
Postępy w transplantacji wątroby - cz. 1

Progress in liver transplantation (part 1)

Przewodniczący (Chairmen): prof. Krzysztof Zieniewicz, dr hab. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska

 

11:00 – 11:20      Przerwa (Coffee break)

 

SESJA II / SESSION II (11:20-13:20; sesja w języku angielski / in English)

Jak się to wszystko zaczęło

How it all started

Przewodniczący (Chairmen): prof. Maciej Wójcicki, prof. Piotr Milkiewicz

 

11.20 - 11.35

 

11.35 - 12.00

 

12.00 - 12.25

 

12.25 - 12.40

 

12.40 - 12.55

 

12.55 - 13.05

 

 

13.05 - 13.20

 

 

Prof. Thomas Starzl: the man with a vision

prof. Krzysztof Zieniewicz

How it all started in Groningen, NL

prof. Maarten JH Slooff

How it all started in Birmingham, UK

prof. Elwyn Elias

How it all started in Poland (Part I)

prof. Piotr Kaliciński

How it all started in Poland (Part II)

prof. Marek Krawczyk

How it all started in Szczecin, PL (Part III)

dr Roman Kostyrka

 

Dyskusja (Discussion)

 

13:10 – 13:30      Przerwa (Coffee break)

 

SESJA III / SESSION III (13:40-15:00; sesja w języku polskim / in Polish)

Postępy w transplantacji wątroby - cz.2

Progress in liver transplantation (part 2)

Przewodniczący (Chairmen): dr hab. med. Robert Król, dr med. Michał Wasilewicz

 

Ostra niewydolość wątroby po zatruciu grzybami ale nie muchomorem sromotnikowym

Acute liver failure after mushroom poisoning but not due to Amanita phalloides

dr Magdalena Arłukowicz-Grabowska

Transplantacja wątroby w NASH

Liver Transplantation in NASH

dr med. Marcin Krawczyk

Niestandardowa immunosupresja po transplantacji wątroby

Non-standard immunosuppression after liver transplantation

prof. Piotr Milkiewicz

Wyzwania współczesnej transplantologii wątroby  50 lat po pierwszej  udanej operacji

50 Years of liver transplantation: from Past to Future challenges

prof. Maciej Wójcicki

 

Dyskusja (Discussion)

 

Podsumowanie konferencji

Summary of the Conference

prof. Piotr Milkiewicz, prof. Maciej Wójcicki

 

 

13.40 - 13.50

 

 

 

13.50 - 14.05

 

 

14.05 - 14.20

 

 

14.20 - 14.40

 

 

 

 

14.40 - 14.50

 

14.50 - 15.00

 

15:00-16:00         Lunch i toast jubileuszowy (Lunch and anniversary champagne)

POBIERZ

PROGRAM

All rights reserved. Fundacja Fabryka Inicjatyw Medycznych