Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych

Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres:

ul. Banacha 1A

02-097 Warszawa

 

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Piotr Milkiewicz

 

Działalność kliniczna

 

Lekarze jednostki zajmują się leczeniem szerokiego spektrum schorzeń wątroby. W ramach swojej działalności klinicznej prowadzą:

- Przygotowanie do przeszczepienia wątroby pacjentów z zaawansowaną niewydolnością wątroby

- Hepatologiczną opiekę okołooperacyjną i leczenie po przeszczepie wątroby

- Diagnostykę i leczenie pacjentów z różnymi chorobami wątroby ze szczególnym uwzględnieniem:

- Marskości wątroby o różnym podłożu

- Chorób autoimmunologicznych i/lub przebiegających z upośledzeniem odpływu żółci (cholestazą):

- Pierwotna zapalenie dróg żółciowych (PBC)

- Pierwotne stwardniejące zapalenie dróg żółciowych (PSC)

- Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AIH)

 

Inne rzadkie choroby wątroby przebiegające ze świądem skóry i nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych, chorób wątroby w przebiegu zaburzeń metabolicznych, stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD), choroba Wilsona, hemochromatoza, a także diagnostykę i leczenie pacjentów z różnymi schorzeniami internistycznymi.

 

Więcej informacji na: www.hepatologia.org

 

 

 

All rights reserved. Fundacja Fabryka Inicjatyw Medycznych