Profesor Maarten JH Slooff

 

Chirurg. Pionier chirurgii wątroby, trzustki i transplantacji wątroby. Przez niemal 25 lat kierownik jednego z pięciu najstarszych ośrodków transplantacji wątroby na świecie, w Groningen w Holandii, gdzie przeszczepienia wątroby wykonywane są od 1979 roku.  Jeden z pionierów przeszczepiania wątroby u dzieci oraz tzw. transplantacji wątroby „dzielonej” tj. split liver transplantation (jedna wątroba dawcy dla dwóch biorców) w Holandii. Twórca unikalnego w skali światowej programu 2-letnich szkoleń w zakresie transplantacji wątroby dla chirurgów z innych krajów, m.in. z Polski, Węgier, Niemiec i Japonii. Autor około 400 publikacji, wybitny chirurg wątroby i trzustki oraz naukowiec (Indeks Hirscha 43, cytowalność 6.400). Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Profesor Elwyn Elias

 

Współtwórca ośrodka transplantacji wątroby w Queen Elizabeth Hospital, University of Birmingham, Wielka Brytania. Pierwsze przeszczepienie w Birmingham wykonano w roku 1983 a już po 4 latach działalności przeprowadzano tam ponad 100 takich zabiegów rocznie. Ośrodek w krótkim czasie stał się wiodącym centrum transplantacji wątroby na świecie a do tej wykonano tam ponad 5.000 przeszczepień wątroby. Prof. Elias jest uczniem twórczyni współczesnej hepatologii, prof. Sheili Sherlock z Royal Free Hospital w Londynie. W programie przeszczepień w Birmingham odpowiedzialny był za organizację opieki hepatologicznej. Jest wybitnym klinicystą, autorem około 400 publikacji, jednym z pionierów badania endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej – ECPW na świecie (wykonywał te badania już pod koniec lat 60-tych w Klinice prof. Sherlock) oraz uznanym naukowcem (Indeks Hirscha 52, cytowalność 8.300).

All rights reserved. Fundacja Fabryka Inicjatyw Medycznych